<cite id="mcpbf"></cite>
 • 16-管理干部TPM(案例)

  2018-05-22 14:53:00
  廖嬋
  原創
  670

  - 小組成員介紹      -小組活動板內容確定 

  -活動區域規劃       -活動開展計劃制定

  -活動目標確定       -不合理查找列明細

  -不合理項分類統計   -發生源明細統計

  -困難部門明細統計   -疑問點列明細

  -改善前后比較       -重要不合理改善

  -現場PM工作計劃     -注油/清掃/點檢基準書制作

  -活動現況指標       -活動風采

  -活動感想
   

  返回首页